Onze Vergaderingen van 2021.

In 2021 houd Kleindierliefhebbers Zuid Limburg een aantal vergaderingen,

zie beneden de planning en eventuele bijzonderheden.

Eerst volgende vergadering staat gepland op vrijdag 22 Oktober 2021.

Agenda volgt via uw mailadres

Onze Algemene Jaarvergadering heeft plaats gevonden op 23 juli 2021

Verslagen van secretaris en penningmeester werden goed gekeurd.

Hanneke Kollard, Jeroen Kollard, Jo Senden en Eric Maas werden als bestuurder herkozen.

De contributie vanaf 2022 werd vastgesteld op €20 per jaar. De activiteiten kalender werd goedgekeurd.

Voor meer zie Verenigingshistorie.