Enten van Konijnen

KZL bied zijn/haar leden de mogelijkheid om hun dieren te laten enten aan een vooraf afgesproken vergoeding. U dient zich echter hiervoor op te geven bij de secretaris. stuur een aanvraag naar de secretaris. U dient onderstaande formulieren in te vullen en de richtlijnen hierin te volgen. Voor 2021 zal in de periode van juli en augustus de entingen plaatsvinden. Konijnen worden enkel en alleen geënt tegen RHD 1+2. Mocht u extra entingen willen dan dit graag vooraf kenbaar maken.

Voor 2020 zijn alle aangemelde dieren inmiddels geënt en danken wij Dierenarts Harry Arts voor het enten van 2020.

Konijnen enten 2021     Dit is het opgave formulier. Indien u hierop klikt wordt het bestand automatisch gedownload en vindt u dit in uw downloads terug

KLN_entverklaring_RHD(3)    Indien u hierop klikt wordt het bestand automatisch gedownload en vindt u dit in uw downloads terug

Alle tentoonstellingsdieren dienen te voldoen aan de eisen die Kleindierliefhebbers Nederland (KLN) hieraan stelt.

Open de onderstaande link