Op deze pagina treft u de voorlopige planning aan van Kleindierliefhebbers Zuid-Limburg. Gezien de pandemie waarin wij ons nu bevinden blijft het een planning. Het is zo dat een planning datgene is wat wij als vereniging als verlanglijst hebben om in een jaar samen met z’n allen willen organiseren. Wilt u een bijdrage leveren aan deze planning of een evenement organiseren laat het weten aan de vereniging.

Voorlopig jaarprogramma 2021
8 januari 2021Nieuwjaarsreceptie KZL
12 maart 2021Algemene Ledenvergadering KZL
21 maart 2021Paasveemarkt Geleen 
Vrijdag 23 juliAlgemene Ledenvergadering KZL
Zaterdag 31 juliHokbezoeken
Juli en augustusEnt rondes Hoenders en konijnen
1 augustus 2021Oude Ambachten Einighausen
5 september 2021Jongdierendag KZL
5 november 2021Werkvergadering Tentoonstelling KZL
12,13 en 14 november  2021Tentoonstelling KZL