Registreren van konijnen Hoe zit dat nou??

Laatste nieuws KLN/Corona en Tatoeëren van konijnen

Afgelopen maandag 23 maart 2020 voordat de nieuwe extra maatregelen werden aangekondigd, hebben we een mail rondgestuurd met maatregelen voor het tatoeëren van konijnen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de nieuwe ontwikkelingen ook consequenties hebben voor het tatoeëren van uw konijnen. Dit betekent dat u tot nader order geen konijnen kunt laten tatoeëren. Het is gebruikelijk dat de jonge konijnen worden getatoeëerd voordat zij 10 weken oud zijn. Het is geen probleem om deze dieren op een oudere leeftijd te laten tatoeëren. Leg overigens goed vast welke dieren uit welke combinatie zijn gekomen zodat u straks eenvoudig de dieren kunt laten tatoeëren. Zodra de regelgeving het toelaat, zullen wij u informeren over de ontwikkelingen.

Fokkers van konijnen die lid zijn van KZL dienen hun dieren te laten registreren. Dieren dienen geregistreerd te worden binnen een tijdsbestek van maximaal 3 maanden na geboorte. Niet geregistreerde dieren mogen niet tentoongesteld worden. Tevens dient u lid te zijn van een vereniging aangesloten bij Kleindierliefhebbers Nederland.

In het rechteroog staat het jaartal en de verenigingsletters geregistreerd en in het linkeroor worden het maandnummer en het volgnummer geregistreerd. Het jaartal in het laatste getal van het fokjaar, is dit 2019 dan is het jaartal een 9. De verengingsletters van KZL bestaan uit 2 letters, te weten ZL. Deze ZL is te herleiden naar Zuid Limburg. In het linkeroor verschijnt het registratienummer. Is een dier geboren in de 3de maand dan wordt hiervoor ook cijfer 3 gebruikt. Het volgnummer wordt hierachter geplaatst. Op dit moment is KZL druk bezig om de commissie merken van konijnen vorm te geven. Wij informeren u hoe de procedures in 2020 gaan verlopen. Heeft u vragen stuur een mail naar info@kzl.li.

Konijnen dienen geregistreerd te worden. Lees hier hoe.

https://www.kleindierliefhebbers.nl/verenigingsinfo/plaatselijke-vereniging/merkenbureau

Procedure voor het tatoeëren van Konijnen bij KZL.

Beschikbare tatoeëerders:

Jan Janssen, Marco Bresser, Harry Kweens en Eric Maas.

De fokker blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het tatoeëren van zijn/haar dieren.

De dieren mogen volgens de reglementen niet ouder zijn dan 6 tot 8 weken voor grote en midden rassen en voor kleine en dwerg rassen niet ouder dan 8 tof 10 weken. Binnen deze gestelde tijd moeten de dieren getatoeëerd zijn.

Dit heeft allemaal te maken met het verzenden van tatoeëer lijsten naar KLN.

Wat te doen?

U krijgt een nest jongen.

Deze worden geteld en doorgegeven aan de verenigingssecretaris van KZL.

De secretaris deelt u dan mede welke oornummers er voor u gereserveerd worden.

De fokker krijgt een tatoeëerder toegewezen.

De fokker maakt zelf met de tatoeëerder een afspraak binnen de hierboven gestelde termijn om zijn/haar dieren te laten tatoeëren.

De secretaris deelt ook aan de tatoeëerder mede bij wie hij/zij welke nummers dient aan te brengen.

Niet aangemelde dieren of te laat aangemelde dieren worden NIET meer getatoeëerd.

De indeling van tatoeëerders en reglement wordt ieder jaar herzien.

Er zijn geen kosten voor het tatoeëren van konijnen.