Bestuursinformatie
Kleindierliefhebbers Zuid Limburg  Opgericht 15 mei 2019
Ereleden:
J. Habets (Jo) Erevoorzitter (KPV Geleen-Stein)
J. Senden (Jan) Erelid (Bunde & Omstreken)
Leden van verdiensten:
Bestuur:
Voorzitter:  F. Gerards (Felix) Stuur de voorzitter een e-mail
2de Voorzitter: H. Okkersen(Henry)
Secretaris: H.H.W. Maas (Eric) Stuur de secretaris een e-mail
Notuliste: M.Senden (Marjolein)
Penningmeester: H. Salden (Hub)
2de Penningmeester: P.Schwanen (Pierre)
Bestuursleden: H.Kollard-Evers (Hanneke)
H. Kollard(Jeroen)
J. Senden (Jo)
J. Gelissen (John)
J. Dormans(Jo)
W. Raven (Wiel)
Beheer website en sociale media: L.A.A. Willems (Arjo)
H.H.W. Maas (Eric)

Contributie:

De contributie bedraagt voor leden € 15,– per jaar.
De contributie dient te worden overgemaakt op onze rekening met IBANnr: NL77 RBRB 0782 9329 83
Bij opmerkingen graag uw volledige naam svp